Jaki komin wybrać?

Komin jest ważnym elementem systemu grzewczego. Musi zostać odpowiednio dobrany i zaprojektowany, gdyż przez niego wypływają na zewnątrz spaliny powstające w kotle. Rodzaj komina zależy od rodzaju kotła i paliwa, jakie będzie wykorzystywane. Jego wymiary natomiast od mocy i rodzaju kotła. Jeżeli nasz kocioł będzie opalany gazem lub olejem opałowym, komin powinien być wykonany z kamionki lub stali kwasoodpornej. Również nowoczesny kocioł na paliwo stałe wymaga zbudowania komina ze stali kwasoodpornej lub kamionki. Tradycyjny kocioł opalany paliwem stałym może współpracować z kominem z cegieł. Producenci oferują pełen zestaw elementów, z których można zbudować zarówno komin samonośny, stojący wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jak i wkład kominowy umieszczony w obudowie wykonanej z innego materiału.

Rodzaje kominów

Kominy ze stali kwasoodpornej - przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania spalin z kotłów gazowych i olejowych, w tym także kondensacyjnych. W sprzedaży są też kominy ze stali kwasoodpornej, które możemy stosować do kotłów na paliwo stałe. Są często stosowane przy wymianie kotła i jednoczesnej zmianie paliwa. Ze względu na niewielką grubość ścianek, łatwo jest je wsunąć w stary komin. Produkowane są systemy samonośne składające się z dwóch rur stalowych i warstwy izolacji pomiędzy nimi do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków, a także wkłady kominowe sztywne i elastyczne. Jeżeli nasz stary komin nie jest prosty, bez trudu dopasujemy do niego giętki wkład stalowy. Elementy łączy się kielichowo. Jeżeli wymagana jest większa szczelność komina, możemy zastosować system łączony dodatkowo uszczelkami i skręcanymi obejmami. Kominy ze stali kwasoodpornej szybko się nagrzewają, co sprzyja szybkiemu powstawaniu ciągu kominowego.
Kominy z kamionki - kamionka jest materiałem odpornym na wysoką temperaturę, a dzięki temu, że nie jest nasiąkliwa, także na mróz. Jest odporna na działanie kwasów, można więc odprowadzać nią spaliny powstające w kotłach kondensacyjnych. Ceramika, w przeciwieństwie do stali nierdzewnej, nagrzewa się powoli, ale także powoli stygnie. Z kamionki robi się zarówno wkłady kominowe, jak i całe systemy, przeznaczone do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Dzięki temu, że kominy te są odporne na wysoką temperaturę, można je stosować w kotłach na paliwo stałe.
Kominy murowane - wykonywane są z cegieł i przeznaczone do współpracy z urządzeniami grzewczymi, w których uzyskiwana jest wysoka temperatura spalin, czyli z tradycyjnymi kotłami na paliwo stałe, kominkami typu otwartego lub piecami kaflowymi.

Dobór komina

Komin powinien mieć właściwie dobraną wysokość i powierzchnię przekroju. Gwarantuje to powstawanie odpowiedniego ciągu, czyli prawidłową i bezpieczną pracę urządzeń grzewczych. Jeżeli średnica lub powierzchnia przekroju będą zbyt małe, ciąg kominowy może być słaby, a nawet całkowicie zaniknąć. Przy zbyt dużym przekroju ciąg będzie za mały, bo spaliny będą przepływać wolniej i ulegać ochłodzeniu. Do obliczania powierzchni przekroju komina służą wzory zamieszczone w Polskich Normach lub w diagramach, podawanych przez producentów kominów. Minimalny przekrój (lub średnica) kanału spalinowego wykonanego z cegły wynosi 0,14 m. Wysokość komina również powinna być odpowiednio dobrana. Jeżeli będzie on zbyt niski, może nie wytworzyć się wymagany ciąg kominowy. Zbyt wysoki komin oznacza wyższe koszty materiałowe większe problemy z jego mocowaniem. Minimalna wysokość komina zależy od rodzaju paliwa, którym będzie opalany kocioł. Jeżeli mamy kocioł na paliwo stałe lub gazowe, minimalna wysokość komina musi wynosić 4 m, a w przypadku kotłów olejowych min. 5 m. Komin powinien być wyprowadzony nad dach na taką wysokość, która zabezpieczy go przed zakłóceniem ciągu. Szczegółowe wymagania dotyczące wysokości komina określa Polska Norma.
Gotowy komin musi odebrać kominiarz. Sprawdzi on, czy komin jest prawidłowo zamontowany i czy dobrze pracuje. Przewody spalinowe należy czyścić dwa razy w roku, przewody dymowe cztery razy. Każdy komin powinien przejść przynajmniej raz w roku kontrolę okresową przeprowadzoną przez kominiarza.

Powyższy tekst została zaczerpnięty ze strony http://www.budujemydom.pl