Systemy wentylacyjne

Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa spowodowało pogorszenie warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa w znacznym stopniu eliminuje grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach następuje koncentracja dwutlenku węgla, pary wodnej, kurzu itp. W opisanej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest wentylacja wymuszona, powodująca w sposób mechaniczny wymianę powietrza. Optymalnym systemem jest system z odzyskiem ciepła. Korzyści płynące ze stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to między innymi:

  • filtracja powietrza
  • skuteczne usuwanie przykrych zapachów
  • stały dopływ świeżego powietrza
  • likwidacja nadmiernej wilgoci z pomieszczeń
  • oszczędność w kosztach ogrzewania

Centrale wentylacyjne

[Rozmiar: 9111 bajtów]

Dobór odpowiedniej centrali wentylacyjnej z rekuperatorem ma kluczowe znaczenie dla optymalnej pracy całego systemu. Dobierając odpowiednie urządzenie inwestor powinien brać pod uwagę: wagę, poziom hałasu wytwarzanego przez urządzenie, poziom odzysku ciepła, zużycie energii, koszty i dostępność filtrów powietrza, niezawodność wentylatorów.
Firma Akwaterm poleca do montażu urządzenia wiodących producentów takich jak: Dospel, Pro-Vent. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła skutecznie wentyluje pomieszczenia poprzez właściwą wymianę mas powietrza zużytego i świeżego z zewnątrz. Jednocześnie wymusza wymianę ciepła między przepływającymi strumieniami obu mas powietrza. Latem oznacza to ochładzanie powietrza napływającego z zewnątrz a zimą jego ogrzewanie. Oznacza to znaczące oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania czy klimatyzowania pomieszczeń.