Kolektory słoneczne - systemy solarne

Energia słoneczna jest najczystszą i niewyczerpalną dostępną energią. Kolektory słoneczne pozwalają na wykorzystywanie czystej i bezpłatnej energii słonecznej. Energię pozyskaną dzięki kolektorom słonecznym najczęściej wykorzystuje się do podgrzewania ciepłej wody. Prawidłowo zaprojektowane instalacje kolektorów słonecznych mogą zaoszczędzić ok. 50-60% rocznego zużycia energii na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), a w okresie letnim pokryć nawet ponad 90% zapotrzebowania. Możliwe jest również zastosowanie instalacji solarnej do wspomagania ogrzewania. Zasada działania każdej instalacji solarnej, jest podobna i polega na zamianie przez kolektory słoneczne promieniowania słonecznego na ciepło i przekazanie go do nośnika ciepła, którym zazwyczaj jest płyn niezamarzający. Nośnik w układzie hydraulicznym przenosi ciepło do wężownicy zbiornika ciepłej wody lub bufora, gdzie ciepło odebrane jest z nośnika i przekazywane do wody znajdującej się w zasobniku.
Kolektory słoneczne produkowane są jako płaskie i rurowe.

Kolektory płaskie

[Rozmiar: 10066 bajtów]

Kolektora płaski zbudowany jest z absorbera, będącego płytą miedzianą pokrytą pochłaniającą promieniowanie słoneczne powłoką. Pod płytą absorbera umieszczone są rury umożliwiające efektywne przekazywanie ciepła z płyty do instalacji wypełnionej czynnikiem roboczym (płynem). Absorber jest zaizolowany, aby ograniczyć straty ciepła. Szyba kolektora jest wykonana z hartowanego szkła. Jej zadaniem jest przepuszczenie maksymalnej ilości promieniowania słonecznego, posiada właściwość załamywania światła słonecznego, padającego pod niskim kątem do wnętrza kolektora.

Kolektory rurowe

[Rozmiar: 24689 bajtów]

Kolektory rurowe odbierają promieniowanie słoneczne poprzez absorber umieszczony wewnątrz szklanej, próżniowej rury. Zadaniem próżni jest jak najlepsze odizolowanie absorbera od otoczenia zewnętrznego, a tym samym ograniczanie strat ciepła. Odizolowanie absorbera próżnią wpływa na lepsze osiągi tych kolektorów w okresach dużego nasłonecznienia i niskiej temperatury powietrza, np. mroźny zimowy bezchmurny dzień.

Koszt instalacji solarnej zależy od rodzaju kolektorów oraz zakresu, w jakim trzeba zmodyfikować istniejącą już instalację. Najtańsza jest instalacja solarna wkalkulowana w budowę nowego obiektu. Nasza firma oferuje kompleksowe instalacje kolektorów słonecznych, zespołów sterowniczo-pompowych, podgrzewaczy i osprzętu dodatkowego wiodących producentów krajowych jak i zagranicznych. Polecamy zestawy solarne firm Hewalex, Nibe-Biawar, Ariston.